Procedure

Als een cliënt zich aanmeldt en er een plaatsing volgt, krijgt deze de volgende informatie: profiel zorgtuin bingelrade verloop na kennismaking procedure verloop samenwerking andere zorgaanbieders grenzen aan zorg procedure agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen klachtenregeling privacyreglement overige informatie huisregels Wij hanteren een proefperiode van 6 weken of korter indien nodig of gewenst. Hierna […]