Als een cliënt zich aanmeldt en er een plaatsing volgt, krijgt deze de volgende informatie:

  1. profiel zorgtuin bingelrade
  2. verloop na kennismaking
  3. procedure verloop samenwerking andere zorgaanbieders
  4. grenzen aan zorg
  5. procedure agressie, ongewenste intimiteiten en strafbare handelingen
  6. klachtenregeling
  7. privacyreglement
  8. overige informatie
  9. huisregels

Wij hanteren een proefperiode van 6 weken of korter indien nodig of gewenst. Hierna volgt een evaluatie met de cliënt en eventueel een begeleider.

In de proefperiode krijgt de cliënt uitgebreid de gelegenheid om kennis te maken met de werkzaamheden in de zorgtuin.

Gedurende deze periode leert de cliënt ook de andere cliënten kennen en zal blijken of hij/zij aansluiting vindt in de groep.

Bij een positieve evaluatie van de proefperiode volgt een definitieve plaatsing. Minimaal jaarlijks volgt een evaluatie en jaarlijks een tevredenheidonderzoek met de cliënt.

Als er op het moment van aanmelden geen plaats is, wordt een inschatting gemaakt wanneer wel plaatsing mogelijk is. Indien nodig/ gewenst zoeken we naar een plaatsing bij een andere zorgboerderij dan wel dagbesteding.