Door acceptatie van en rekening houdend met iemands beperkingen spelen we vooral in op zijn/haar mogelijkheden. Niet de beperkingen zijn leidend, maar de mogelijkheden. Het uitgangspunt is ontwikkelen en benutten van talenten en mogelijkheden. In eigen tempo en eigen niveau gaan deelnemers aan de slag.

Na aanmelding volgt een intakegesprek. Daarbij kijken we naar de wensen, mogelijkheden en aandachtspunten van de toekomstige deelnemer.
Als de vraag aansluit  bij de te bieden mogelijkheden volgt een voorstel tot proefplaatsing. Na evaluatie kan deze proefplaatsing  omgezet worden in een definitieve plaatsing. In overleg worden dagen en tijdstippen bepaald.