Ons hoveniersbedrijf en zorgtuin is gevestigd in Bingelrade. Op ongeveer 5000 m2 staat ons woonhuis, een werkruimte, opslagplaats, tuinprieel, volière en verschillende tuinen. Het hele terrein is rustig en groen. Sommige tuinen zijn klein en besloten, andere zijn open en ruim.

Na een kennismaking met het fenomeen “Zorgboeren” is het idee geboren om onze tuinen om te vormen tot Zorgtuin. De combinatie van kennis, ervaring en de fantastische mogelijkheden die onze tuinen bieden om mensen met een zorg- en ondersteuningsvraag een veilige, vertrouwde, stimulerende werkplek te bieden heeft geleid tot de start van “Zorgtuin Bingelrade”.

Met een kleinschalige opzet proberen we iedere cliënt de aandacht te geven die nodig is. We willen zo een sfeervolle omgeving creëren. We bieden dagbesteding, arbeidstraining en stageplaatsen binnen ons hoveniersbedrijf.

De doelstelling van onze zorgtuin is dan ook:

“Het bieden van dagbesteding aan mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt.”

 

Ook begeleiden we jongeren en leiden jongeren op, die voorheen “automatisch” een Wajong uitkering kregen.

Dit doen we door arbeidsoriëntatie, -training, aan te bieden en we bieden de mogelijkheid tot het lopen van stage in het hoveniersbedrijf. Dit kan heel rustig opgebouwd worden naar wat iemand op dat moment aankan. Per dag kunnen we samen met cliënt beslissen of hij/zij meekan met de hoveniers of dat het beter is om in de zorgtuin te blijven.

Daarnaast zijn er ook individuele doelstellingen, deze zijn divers, denk aan:

  • dagstructuur,
  • ontwikkelen of in stand houden van sociale vaardigheden,
  • ontlasting thuissituatie en/of mantelzorgers,
  • trainen zelfmanagement/ vaardigheden,
  • veiligheid en bescherming,
  • activering,
  • etterlijk in beweging blijven om achteruitgang te vertragen.