We kiezen voor een mix van doelgroepen. Mensen met verschillende achtergronden kunnen met elkaar samenwerken, van elkaar leren en stimuleren. “Zorgtuin Bingelrade” is er voor iedereen die wil en – even – niet meer kan werken. Zo zijn mensen met een psychische,  psychiatrische achtergrond of met een verstandelijke beperking en ouderen welkom, maar ook mensen die om een andere reden (nog) niet deel kunnen nemen aan het reguliere arbeidsproces. Ook veel fysieke beperkingen hoeven geen beletsel te zijn.

Met een kleinschalige opzet proberen we iedere deelnemer de aandacht te geven die nodig is in een sfeervolle  omgeving. Deelnemers moeten wel zelfredzaam zijn voor algemene dagelijkse handelingen als eten, drinken, lopen en toiletbezoek.

Voor financiering van ondersteuning en begeleiding bij dagbesteding moet er een indicatie zijn. Dit kan in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget) of een plaatsing via een instelling of gemeente.